Dopet- Marstrands Kyrka

Här kommer några bilder av varierande kvalitet från dopet i Marstrands Kyrka och efterföljande mat på Lasse-Maja’s Krog! Andréa och Vida i förberedelsetagen… Mormor och Vida laddar vita och oskuldsfulla inför ceremonin att tas in i Jesus familj 😉 Bulten … Läs mer